Rodné listy v menšinových jazykoch?
Príslušníci menšín majú právo na dvojjazyčné matričné dokumenty, potvrdil Krajský súd v Nitre. Vyplňovanie dvojjazyčných formulárov výlučne v slovenčine môže byť podľa súdu nezákonné. Jazykové práva máme len formálne, pretože ich uplatňovanie často znemožňujú vládne orgány, upozorňuje právnik a ľudskoprávny odborník János Fiala-Butora. Vyjadril sa tak po tom, čo dal Krajský súd v Nitre za pravdu žalobkyni,
ktorá požadovala vydanie rodného listu na Matričnom úrade v Nových Zámkoch popri slovenčine aj v maďarčine.
Môže toto rozhodnutie zmeniť prístup všetkých úradov? Podľa Fialu-Butoru bude kľúčové, ako k tomu pristúpia príslušné ministerstvá, ktoré sú často nečinné. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že chce postupovať v zmysle rozhodnutia súdu.
Kde a komu sa teda dvojjazyčné dokumenty na Slovensku poskytujú? Túto povinnosť majú štátne úrady v obciach, v ktorých sa aspoň dvadsať percent obyvateľstva hlási k národnostnej menšine. Od roku 2011 platia nové pravidlá používania menšinových jazykov na Slovensku. V praxi to nefunguje úplne bezproblémovo, na čo upozorňuje aj rozhodnutie nitrianskeho súdu. (…)
(Zoltán Szalay, rusyn.sk, 9.09.2020)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *