Новины, не новины – не лем з Лемковины ( Бесіда 5/2019 )

 

4-7. липця в Любовняньскых Купелях проходил ювілейный, XV Світовый Конґрес Русинів. В його рамках – в недалекій Камюнці, 5 липця – проведено тіж Цілонародне Свято Русинів Словациі .

5-7. липця в Шпротаві проходил 27. Загальнопольскій Співочый Фестіваль Земля і Пісня. Участ взял в ним і Grand Prix фестівалю в катеґориі традицийного співу отримал Лемківскій Ансамбль Пісні і Танця «Ластівочка» діючый при Кружку Стоваришыня Лемків в Пшемкові.

12. липця в Креници торжественні одсвяткувано 30-літя часопису «Бесіда» і 35-літя явліня ся першого по войні лемківского часопису «Голос Ватры». Попри головным проґрамі была і принагідна выстава

13. липця в осередку культуры Арена в Креници-Солотвинах, під видоковом вежом, в пленері орґанізувано концерт пн. Звукы гір. Выступили шыроко знаны польскы артисты як Ганна Банашак, Артур Андрус, копмозитор і дириґент Кшесімір Дембскій. Попри тых славах выступила і Лемкыня Юлія Дошна.

17. липця в Польско-Словацкым домі в Чырній – за ініциятивом грекокатолицкого священника Григория Пацана, по роді зо Снітниці – отворено выставу фотоґрафій Петра Басалыґы пн. През сьващенний край… од Чірча по Высову, яка презентує тоты знаны поломничы місця.

19-20. липця в Малым Липнику над Попрадом (Словация) проходила ювілейна Х Русиньска Ватра. Участ взяло вельо русиньскых ансамблів, не бракувало і презентациі русиньской літературы, платен, фільму про річницю прилучыня Карпатской Руси до Чехословацкой Републикы.

27-28. липця в Зындрановій орґанізувано шторічне Музейне Свято Лемківской Культуры і Традициі Од Русаль до Яна. Попри выступах колективів были тіж авторскы стрічы (м.ін. з Валерийом Падяком), конкурсы, показы ремесла.

28. липця в Білянці проходила орґанізувана Осередком Культуры Ґміны Ґорлиці подія пн. На пограничу культур. Выступили штырі ансамблі, в тым два лемківскы – Серенча і Терочка, молодша група асамблю Руской Бурсы в Ґорлицях.

2.-3. серпня в Михалові на Західніх Землях, проходила 39. Лемківска Ватра на Чужыні. Традицийні выступили на ній нашы а і запрошены ансамблі. Шторічну Нагороду ім. Никыфора – Епифана Дровняка, за діяльніст в обшыри лемківской культуры отримал Іван Дзядик

7. серпня в Ґорлицкым Центрі Культуры одбыла ся премєра пєсы ЄМ ПАМЯТЮ. Пару сценічных ескізів о Лемках, котра в неконвенцийональный спосіб оповідат о нашій культурі і смутній доли выгнанців. Участ в тій реалізациі взяли професийональны акторы, але і мешканці Ґорлиц і околиці, в тым і нашы – Наталія Малецка-Новак і Анна Горбаль /зо скоршого награня

7. серпня «Гудакы», котры менуют ся тіж як «Hudaki Village Band», ансамбль з Нижнього Селища на Закарпатю, выступили на єдным з найбільшых фестівалів світа – Sziget Festival, мультікультурный тыжньовый фестівали в Будапешті, якій гостинні принимат любителів зо вшыткых куточків плянеты.

17. серпня выступом в Домі Культуры в Выраві русиньскій бард – Владислав Сивый (припомнийме – лавреат Фестівалю Молода Лемковина) розпочал концертову трасу по пряшівскым реґіоні. Дальшы концерты одбыли ся в Снині, Свиднику, Чабалівцях і в Пряшові

17-23. серпня в Закопным проходил 51. Медженародный Фестіваль Фольклору Гірскых Земель. Выступил на ним, вытипуваный на по фестівали в Жывци – як єден зо штырьох репреззентуючых Польщу – Лемківскій Ансамль Пісні і Танця «Кычера».

22-25. серпня в Коросні проходил 5. Карпатскій Фільмовый Фестіваль. Серед продукций мож было видіти і звязаны з Лемками, як Никыфор – моє другє мено Рафала Ґрушковского, етноґрафiчный образ Мариi Бриляк-Залуской пн. Давна Сандеччына – Лемкы ци прелекцию Томаша Свіонтка – з показом сляйдiв пн. Выгнаны святыні.

24. серпня в православній церкви Св. Владиміра в Креници одбыл ся VIII Медженародный Фестіваль Церковных Хорів, на котрым выступили Хор Св. Георгія з Бельграду, хор Ікос (члены з вельох місц Польщы) і місцевы – старый парафіяльный хор і – окремо – молодіжна його група.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *