„B E S I D A” – dwumiesięcznik Zarządu Głównego Stowarzyszenia Łemków

Redaguje zespół: Piotr Basałyga, Helena DućFajfer, Andrzej Kopcza, Andrzej Trochanowski,
Piotr Trochanowski – redaktor naczelny

Adres redakcji: 33-380 Krynica-Zdrój, skr. p. 83;
e-mail: besida@gmail.com

Kolportaż: Zarząd Główny Stowarzyszenia Łemków, 59-220 Legnica 6, ul. Zofii Kossak 6
(internetowa strona: http://www.stowarzyszenielemkow.pl ) – na ten adres należy składać zamówienia na prenumeratę

cena pojedynczego egzemplarza – 5,00 zł,- plus opłata za przesyłkę. Przedpłata na prenumeratę roczną, z kosztami przesyłki – 60 zł. (wpłaty na rok 2021 prosimy realizować od 2 stycznia 2021). Konto: PEKAO SA o/Legnica 03 1240 1473 1111 0000 2521 9690 z dopiskiem: Na prenumeratę „Besidy” (UWAGA: Numer konta został zmieniony).

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. Poglądy redakcji nie zawsze są zbieżne z poglądami autorów artykułów.

##############################

Wydano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

Serwery ShoutCASTTwoja przegądarka nie wspiera pływających ramek!